Użyj ukrytych klawiszy klawiatury iPada Split

Jedną z nowych fajnych funkcji systemu iOS 5 jest klawiatura Split, którą można używać na iPadzie. Czy wiesz, że są ukryte klucze? Idealny dla użytkowników lubiących kciuk.

Pokazałem wam już artykuł o tym, jak zainicjować Split Keyboard na iPadzie z systemem iOS 5.

Nie wiedziałbyś o tym, patrząc na podzieloną klawiaturę, ale są ukryte klucze. Uruchom klawiaturę podzielonego ekranu, a następnie wpisz pusty obszar obok litery T na lewej klawiaturze, a następnie wpisz Y. Wpisz dowolny obszar po lewej lub prawej stronie ostatniego klawisza, a zostanie wpisany ten, który pojawi się następny, jeśli klawiatura nie była podzielona.

W przypadku problemu z tą lewą ręką trudno jest kliknąć w lewo lub w prawo od klawiszy bez dużej ilości miejsca obok nich. Tak jak G, Y i B. Wypróbuj go dla siebie i daj nam znać, jak Ci pasuje.