Skonfiguruj udostępnianie HomeGroup Windows 8 na komputerze z systemem Windows 7

Funkcja HomeGroup została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Windows 7. Umożliwia łatwe udostępnianie plików i drukarek między innymi komputerami w sieci. Firma Microsoft zawarła również funkcję HomeGroup w systemie Windows 8. Oto jak go skonfigurować i dołączyć do niego komputer z systemem Windows 7.

Z ekranu startowego lub pulpitu w Windows 8 - użyj skrótu klawiaturowego Win Key + I następnie kliknij Change PC Settings.

Utwórz grupę domową na Windows 8

W ustawieniach Panelu sterowania kliknij HomeGroup. Następnie w lewym panelu w obszarze Biblioteki i urządzenia włącz typy plików i urządzeń, które chcesz udostępnić.

W ramach członkostwa hasło jest automatycznie generowane. Będziesz potrzebował tego, aby podłączyć do niego inne maszyny z Windows 7 i 8.

Możesz zmienić hasło na coś łatwiejszego do zapamiętania - co ułatwi dołączanie do innych systemów. Użyj skrótu klawiszowego Win Key + W, aby wyświetlić pole wyszukiwania dla ustawień. Wpisz: network and sharing, a następnie kliknij Network and Sharing Center w polu wyników po lewej stronie.

Okno Network and Sharing Center otworzy się na pulpicie. Po lewej stronie kliknij HomeGroup w obszarze Zobacz także.

Teraz w obszarze Inne akcje grupy domowej kliknij Zmień hasło.

Upewnij się, że wszystkie inne urządzenia, które mogą być już połączone, są wyłączone lub śpią, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

Tutaj możesz wpisać własne hasło, które jest łatwiejsze do zapamiętania. Kliknij Zakończ.

Po kilku sekundach pojawi się następujący ekran informujący, że hasło do grupy domowej zostało pomyślnie zmienione. Kliknij Zakończ i zamknij pozostałe otwarte ekrany.

Dołącz do HomeGroup z Windows 7 do Windows 8

Teraz przejdź do innych komputerów z systemem Windows 7, aby dołączyć do grupy domowej. Tutaj używam systemu Windows 7. Kliknij Start i wpisz: grupa domowa w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.

Na następnym ekranie kliknij przycisk Dołącz teraz.

Następnie wybierz pliki i foldery, które chcesz udostępnić w grupie domowej Windows 8. Kliknij Następny.

Wprowadź hasło i kliknij Dalej.

Teraz masz połączenie z grupą domową systemu Windows 8. Kliknij Zakończ.

Teraz możesz łatwo udostępniać dokumenty, pliki i drukarki między komputerami z systemem Windows 8 i Windows 7 w sieci domowej.

Jakie jest twoje zdanie? Czy używasz funkcji HomeGroup do udostępniania plików i urządzeń w sieci domowej?