Jak korzystać z Kosza w Windows SkyDrive

Poprzednio po usunięciu pliku lub folderu w usłudze SkyDrive w sieci zniknął na zawsze. Jeśli używasz wersji na komputery i usunąłeś plik, możesz go odzyskać z Kosza w systemie lub poprzez Historię plików w systemie Windows 8 lub Poprzednie wersje w systemie Windows 7.

To był zawiły sposób, aby odzyskać pliki, a nie wszyscy, z którymi współpracujesz z dokumentami, mają tę konfigurację. W tym tygodniu Microsoft dodał kosz do usługi SkyDrive, dzięki czemu można łatwo odzyskać pliki, bez komplikacji.

Tutaj mam zamiar usunąć jeden z folderów w moim SkyDrive za pośrednictwem interfejsu internetowego o nazwie Apps. Aby usunąć plik lub folder, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Jeśli chcesz odzyskać usunięty plik lub folder, kliknij Kosz umieszczony w lewym dolnym rogu ekranu.

Kolejną fajną funkcją jest usunięcie czegoś z serwisu SkyDrive.com, w prawym dolnym rogu pojawi się ekran z opcją Cofnij usunięcie. Zapobiegnie to przypadkowym usunięciom, a użytkownik może natychmiast cofnąć działanie.

Co jeszcze ważniejsze, nie ma znaczenia, z której platformy usuniesz plik z usługi SkyDrive, nadal trafia do Kosza. Na przykład tutaj usuwam plik wideo z wersji na iOS. Dostaję komunikat z informacją, że zostanie trwale usunięty, ale będę mógł go odzyskać.

W chwili pisania tego tekstu można przywracać usunięte pliki tylko z usługi SkyDrive w Internecie. Aplikacje na Androida i iOS nie dają jeszcze do niego dostępu. Ale zgodnie z blogiem Inside SkyDrive zostanie on dodany do innych platform w przyszłości.

Zachowaj ostrożność podczas usuwania elementów z Kosza. Podobnie jak na pulpicie, jeśli usuniesz plik z kosza SkyDrive, zostanie on trwale usunięty.

Jeśli usuniesz element z aplikacji komputerowej Windows lub Mac, będziesz mógł go odzyskać z Kosza na swoim komputerze lub w Internecie. Jeśli odzyskasz go z Kosza w systemie, zostanie on odzyskany również w wersji internetowej i mobilnej.