Dodaj usługę SkyDrive do menu Wyślij do systemu Windows prawym przyciskiem myszy

Jeśli korzystasz z aplikacji komputerowej SkyDrive w systemie Windows, możesz polubić łatwiejszy sposób wysyłania plików na dysk inny niż standardowa metoda przeciągania i upuszczania. Jednym ze sposobów jest dodanie usługi SkyDrive do menu kontekstowego Wyślij do i jest to łatwe.