Dodaj lub usuń konto użytkownika na Windows Home Server 2011

Po zainstalowaniu Windows Home Server 2011 należy rozpocząć jego konfigurację. Częścią tej konfiguracji jest dodawanie użytkowników do sieci. Oto, jak to zrobić i zarządzać tym, do czego mają dostęp.

Uruchom pulpit WHS 2011 na dowolnym komputerze klienckim. Kliknij kartę Użytkownicy.

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pod bieżącą listą użytkowników i wybierz Dodaj konto użytkownika.

Pojawi się okno Dodaj użytkownika. Wpisz ich nazwę, nazwę użytkownika, hasło i kliknij Dalej.

Następnie wybierz poziom dostępu, który użytkownik będzie miał do każdego z folderów współdzielonych. Istnieją trzy opcje.

  • Odczyt / zapis: umożliwia użytkownikowi pełny dostęp do udostępnionego folderu i ma pełny dostęp do plików. W tym możliwość ich modyfikacji.
  • Tylko do odczytu: umożliwia użytkownikowi dostęp do plików, folderów i dokumentów, ale nie wprowadza żadnych zmian.
  • Brak dostępu: Blokuje je całkowicie. Użytkownik nie będzie nawet w stanie zobaczyć, co jest w folderze udostępnionym.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej. Jeśli chcesz później zmienić dostęp użytkownika, możesz. Kliknij Następny.

Teraz wybierz typ zdalnego dostępu, jaki będzie mieć użytkownik. Wybory są proste, ale oto krótkie wyjaśnienie każdego z nich.

  • Foldery udostępnione: Zapewnia użytkownikowi dostęp do folderów współdzielonych. Ich zdalny dostęp będzie taki sam, jak dostęp, którym pozwalasz im w sieci lokalnej.
  • Komputery: dzięki zdalnemu dostępowi przez WHS 2011 użytkownicy mają dostęp do innych komputerów w sieci.
  • Media: To jest zbiór muzyki, zdjęć i filmów na serwerze. Jeśli dasz im dostęp, mogą odtwarzać pliki multimedialne przez Internet.
  • Serwer Dashboard: to jest tylko dla Ciebie jako administratora. Umożliwia zarządzanie serwerem z komputera zdalnego.

Możesz także wybrać opcję Nie zezwalaj na zdalny dostęp do Internetu, jeśli nie chcesz, aby użytkownik uzyskiwał dostęp do danych ze zdalnych komputerów. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej.

Teraz poczekaj, aż zostanie utworzone nowe konto użytkownika.

Powodzenie! Steve ma teraz konto w sieci z dostępem zdalnym. Zamknij okno.

Teraz zobaczysz użytkownika, który właśnie utworzyłeś na pulpicie nawigacyjnym w sekcji Użytkownicy.

Po kliknięciu na użytkownika w prawym panelu pojawią się dodatkowe zadania. Zadania użytkownika umożliwiają dezaktywację konta, usunięcie go, zmianę nazwy użytkownika i hasła oraz przeglądanie ich właściwości.

Polecam kliknięcie Wyświetl właściwości konta, aby sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe.

Interesującym ustawieniem w zakładce Ogólne konto użytkownika jest zezwolenie im na otrzymywanie alertów dotyczących kondycji sieci.

Oto przykład wiadomości, którą użytkownik otrzyma, jeśli spróbuje uzyskać dostęp do folderu udostępnionego, do którego nie ma dostępu.

Jeśli masz użytkownika, który nie potrzebuje już dostępu do serwera, usuń lub dezaktywuj jego konto. W panelu, na karcie Użytkownicy kliknij prawym przyciskiem myszy użytkownika, którego chcesz usunąć.

Jeśli chcesz tymczasowo usunąć konto, wybierz opcję Dezaktywuj konto użytkownika. Ich ustawienia pozostaną nienaruszone, ale nie będą miały dostępu do serwera. Aby usunąć swoje konto, kliknij Usuń konto użytkownika.

Pojawi się ekran z pytaniem, czy jesteś pewien. Kliknij Usuń konto.

to jest to! Konto i jego ustawienia zostały pomyślnie usunięte.

To wszystko! Pamiętaj WHS pozwala skonfigurować do 10 użytkowników naraz. Jeśli używasz WHS V1, sprawdź, jak dodawać użytkowników i zarządzać ich uprawnieniami.