Uzyskaj dostęp do Kindle Fire Hidden Caps Lock Key

Nie jest często, ale czasami trzeba wpisać wszystkie wielkie litery. Na Kindle Fire możesz przytrzymać klawisz Shift, ale po pewnym czasie staje się to irytujące. Oto jak uzyskać dostęp do ukrytego klawisza Caps Lock na Twoim Kindle Fire.

Otwórz dokument lub e-mail w swoim Kindle Fire. Następnie, aby uzyskać dostęp do klawisza Caps Lock, dwukrotnie dotknij klawisza Shift. Kolor zmieni się na pomarańczowy, wskazując, że jesteś w trybie Caps.

Aby wrócić do pisania małymi literami, dotknij ponownie klawisza Shift.