Bezpieczne Kindle Fire z hasłem blokady ekranu

Najpierw dotknij ikony Ustawienia u góry ekranu, a następnie dotknij Więcej.

Na następnym ekranie stuknij Bezpieczeństwo.

Teraz włącz hasło blokady ekranu.

Następnie wpisz dwa razy hasło do Kindle Fire. Stuknij Zakończ.

Gdy następnym razem odblokujesz swój Kindle Fire, musisz wpisać hasło.

To jest pierwsza rzecz, którą powinieneś włączyć, gdy otrzymasz nowy Kindle Fire Tablet.