Zapisz dokumenty Microsoft Office domyślnie do SkyDrive

Windows SkyDrive to świetna usługa do zapisywania i udostępniania plików. Jeśli pracujesz w wielu dokumentach Microsoft Office przez cały dzień, oto jak je domyślnie zapisać na dysku online.

Najpierw pobierz i zainstaluj aplikację SkyDrive na Vista i Windows 7. Jest ona zawarta w Windows 8 jako domyślna funkcja Metro, ale musisz ją zainstalować na pulpicie podczas korzystania z Podglądu Wersji. Aplikacja jest również dostępna na urządzenia z systemem iOS, Windows Phone i Mac OS X.

Następnie dobrze jest zrobić folder dla każdego typu dokumentu, w którym pracujesz. Na przykład tutaj stworzyłem osobny folder dla programów Word, Excel i PowerPoint.

Dzięki gotowym folderom MS Office w usłudze SkyDrive, każdy program automatycznie zapisuje je w odpowiednim folderze. W programie Word, Excel i PowerPoint 2010 kliknij kartę Plik i kliknij przycisk Opcje.

Pojawi się okno Opcje. Kliknij przycisk Zapisz obok pozycji Domyślna lokalizacja pliku, wprowadź ścieżkę do folderu utworzonego dla plików. Następnie kliknij OK.

W przypadku pakietu Office 2007 kliknij przycisk pakietu Office, a następnie Opcje.

Pojawi się ekran opcji. Kliknij Zapisz, a następnie zmień domyślną Zapisz lokalizację.

Teraz, gdy masz nowy dokument do zapisania, otwiera się do katalogu SkyDrive, który dla niego stworzyłeś.

W chwili pisania tego tekstu nadal musisz zainstalować aplikację Windows SkyDrive na pulpicie systemu Windows 8, aby była domyślną lokalizacją do zapisywania dokumentów.

Ale nadal możesz zobaczyć swoje pliki, korzystając domyślnie z aplikacji Metro. Po prostu kliknij kafelek na ekranie startowym metra.

Zobaczysz wszystkie foldery uwzględnione na koncie, a także liczbę plików w każdym folderze.

Następnie otwiera pliki w IE 10 Metro.