Dodaj dowolny folder do menu Ulubione w systemie Windows

Folder Ulubione w Windows 7 i 8 Explorers to szybki sposób na porządkowanie i dostęp do często używanych folderów. Domyślnie istnieją tylko trzy foldery zawierające Desktop, Downloads i Recent Places. Oto jak ręcznie dodać dowolny inny folder do Ulubionych.

Najpierw otwórz folder, który chcesz przypiąć do menu Ulubione w Windows 7.

Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Ulubione i wybierz opcję Dodaj bieżącą lokalizację do ulubionych.

Teraz wyświetli folder wybrany w menu Ulubione systemu Windows 7.

W dowolnym momencie, jeśli chcesz usunąć folder z menu Ulubione, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.

Ta wskazówka działa także w systemie Windows 8.